Hva gjør en god bildegjengivelse god?

Når det skal lages musikk, gjøres dette i et lydstudio. Perfekt gjengivelse av lydstudioets intensjoner er en utfordring. Det er vanskelig å gjenskape hjemme det som ble hørt i lydstudioet.

For videobilder er forholdet enklere. Hva en videoregissør kan se på sin referansemonitor, og hva du skal se hjemme, bør være det samme. Standarder fastlegges av SMPTE og gir klare definisjoner. Definisjonene omfatter kriteria både for opptaks og gjengivelsesutstyr. Alle bildegjengivere har forskjellige innstillinger som kan bringe resultatet veldig nær det regissøren ser på sin studiomonitor. Ideelt sett skal du som ser film hjemme kunne se akkurat det som regissøren mener du skal se.

Det hvite skal være hvitt

Viktig utgangspunkt er definisjonen av hvitt. Går du inn i en fargehandel, og ber om en boks hvitmaling, vil du bli vist fargekart med en hel rekke varianter av ''hvitt''. For videogjengivere er fargen på hvitt definert med farge-temperaturen – 6500° Kelvin. Det tilsvarer fargene i dagslys på en jevnt grå dag. Blir en fremviser satt til å gjengi hvitt med denne fargetemperaturen, skal alle andre farger forholde seg til dette utgangspunktet (ikke for rødt, ikke for blått).

Dyp, rent sort

På den motsatte siden av fargeskalaen er sort lett å definere - fravær av hvitt.

Videoprojektorer som bruker LCD eller DLP paneler for bildegjengivelse, og baserer seg på refleksjon fra et lerret, har en større utfordring med dette. Dyp sort er vanskeligere å oppnå. Det begrenser kontrastomfanget fra dypeste sort til det hviteste hvitt. (Det er derfor det er mørkt på kino!)

Nøyaktige, naturlige farger

For farger er fargepaletten standardisert. For HD gjengivelse finnes det eksakte karakteristikker for de tre primærfargene (rødt, grønt og blått) og de tre sekundære fargene (cyan, magenta og gult). En optimalisert fargegjengivelse som tilpasses så godt som mulig til samme innstillinger som en profesjonell fargemonitor, vil føre til at resultatet hjemme gir realistiske ansiktstoner og farger som ikke er overmettet.

Detaljgjengivelse og skarphet

Dette er vesentlige kvaliteter. En films mørke partier kan miste mange detaljer hvis kontrasten blir for hård. Det er viktig ikke å la automatikken kunstig slette detaljer ved å gjøre alt for sort i søken etter høyest mulig kontrast. Kalibrering av dette forholdet kan gjøre vesentlige forbedringer. Nyere projektorer har ofte egne innstillinger (modi) som gjør dette lettere å kontrollere.

Oppløsning

HDTV standardene tillater en rekke oppløsninger av bildet. ¨HD ready¨gir en oppløsning på 720p, som er 1280x720 piksler i bildet. ¨Full HD¨ gir 1080p, som er 1920x1080 piksler. En BluRay plate gir 1080p.

Standardene for datamaskiner gir enda flere alternativer. Tabellen under viser dette.

De fleste moderne bildegjengivere, TV eller projektorer, har regnekapasitet nok innebygget til å gjengi forskjellige inngangssignaler så bra som mulig. Skal projektoren brukes til film og kino betyr dette ofte et annet valg enn om projektoren hovedsakelig skal brukes i samarbeid med en datamaskin.

Riktig lerretsstørrelse.

I prinsippet gjelder at jo større oppløsning i utgangspunktet, desto bedre bilde på lerretet. Det er riktig, men i praksis er dette avhengig av avstanden fra tilskuerplass til lerretet(eller TV skjermen). En projektor (eller TV) med 1080p gir et bedre bilde enn en projektor med 720p. Forskjellen oppdages når avstanden til lerretet (TV'en) endres. Sitter du mer enn 4x lerretets (TV bildets) høyde unna, vil 720p se like skarp ut som 1080p.

For de store filmentusiastene er imidlertid en avstand til lerretet på 2x høyden det riktige. Da blir kravet om 1080p uomgjengelig. Et lerret på 2 meter bredde gir i 16:9 formatet en bildehøyde på 1,13m. Det er dermed mulig å sitte bare vel 2 meter fra dette lerretet for å få den helt store virkelighetsillusjonen.

Og med et sourround lydanlegg blr illusjonen om realistisk virkelighet enda bedre.

 

Startsiden